DORIJAN JAGAČIĆ

dr. med. specijalista interne medicine, subspecijalist kardiologije

+385 (0)1 5497 500

Dorijan Jagačić, dr. med. specijalista interne medicine, subspecijalist kardiologije, u Specijalnoj bolnici AGRAM radi od 2016. godine. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Izabran je za demonstratora na zavodu za patofiziologiju KBC Zagreb. Specijalizaciju iz interne medicine s posebnim naglaskom na kardiologiju završio je u SR Njemačkoj. Stekao je bogato radno iskustvo radeći u više kardioloških ordinacija i bolnica u SR Njemačkoj i Švicarskoj. Dodatno se educirao iz područja ehokardiografije, reanimacije, pacemakera i TCM-a.

Član je Hrvatske liječničke komore.

Redovito sudjeluje na domaćim i međunarodnim kongresima, simpozijima i edukacijskim tečajevima te programima trajnog usavršavanja.

Profesionalni interesi:

Ehokardiografija, stress-ehokardiografija, spiroergometrija, CT koronarografija, ritmologija.

Znanstveni radovi
  • Bernd van der Loo, Tamara Kovacevic, Elisabeth Krieger, Susanne Banyai, Martin Banyai, Beatrice R Amann-Vesti, Dorijan Jagačić, Valentin Rousson, Renate Koppensteiner: Blood fluidity and outcome after femoropopliteal percutaneous transluminal angioplasty (PTA): role of plasma viscosity and low platelet count in predicting restenosis. Clin Hemorheol Microcirc 2005; 32(2):159-68