MAJA LUKIĆ

mag.med.biochem.

+385 (0)31 494 555

U Specijalnoj bolnici AGRAM radi od 2017. godine. Diplomirala je na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U svakodnevnom radu pridaje posebnu pažnju kvaliteti rada, pouzdanosti i točnosti laboratorijskih nalaza te suradnji s liječnicima. U Specijalnoj bolnici AGRAM Osijek voditeljica je medicinsko-biokemijskog laboratorija.

Članica je Hrvatske komore medicinskih biokemičara i Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu. Redovito i aktivno sudjeluje na tečajevima trajne edukacije, stručnim skupovima te domaćim i međunarodnim kongresima.

Profesionalni interesi:

Klinička biokemija, molekularna dijagnostika, laboratorijska hematologija i koagulacija, laboratorijska dijagnostika bolesti bubrega i kardiovaskularnih bolesti.

Znanstveni radovi