dr. sc. SANDRA MOSLAVAC

dr. med. specijalistica kliničke citologije

+385 (0)1 5497 610

Dr. sc. Sandra Moslavac, dr. med., specijalistica kliničke citologije, u Specijalnoj bolnici AGRAM radi od 2003. godine. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalizaciju je završila u Kliničkim bolnicama Merkur i Dubrava te u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Od 1999. radila je u Općoj bolnici Virovitica kao voditelj Odsjeka za citologiju gdje je stekla iskustvo iz opće citologije u radu s bolničkim i polikliničkim pacijentima. U Specijalnoj bolnici AGRAM voditeljica je Odjela ostalih specijalnosti. Završila je poslijediplomski studij iz kliničke citologije. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu doktorirala je iz područja biomedicine i zdravstva. U svakodnevnom radu bavi se ginekološkom citologijom i tumorima štitnjače i dojke te primjenjuje multidisciplinarni pristup pacijentu što uključuje usku suradnju sa specijalistima iz različitih područja poput radiologije, ginekologije, endokrinologije i kirurgije. Članica je Hrvatskog citološkog društva, Hrvatskog društva za štitnjaču, Hrvatske liječničke komore i Hrvatskog liječničkog zbora, recenzent je u internacionalnim časopisima te kao predavač sudjeluje u edukacijskim programima.

Profesionalni interesi:

Citološka punkcija tumorskih tvorbi (štitnjača, dojke, limfni čvorovi i ostalo), iscjedak iz dojke, citologija urina i PAPA test.

Sandra Moslavac je Voditeljica Odjela ostalih djelatnosti u Specijalnoj bolnici AGRAM od 2007. godine.

Znanstveni radovi
  • Moslavac S, Mateša N, Kusić Z. Thyroid fine needle aspiration cytology in children and adolescents. Coll Antropol 2010 Mar;34(1):197-200
  • Mateša Anić D, Moslavac S, Mateša N, Čupić H, Kusić Z. Intensity and distribution of immunohistochemical expression of galectin-3 in thyroid neoplasm. Acta Clin Croat 2012; 51(2):237-241
  • Moslavac S, Mateša Anić D , Mateša N, Kusić Z. When to repeat thyroid fine needle aspiration cytology?. Acta Clin Croat 2012; 51(4):549-554
  • Mateša N, Knežević Obad A†, Trutin Ostović K, Kardum Skelin I, Moslavac S, Vasilj A, Kojić Katović S, Pauzar B, Seili Bekafigo I. Smjernice u citološkoj dijagnostici štitnjače Hrvatskog društva za kliničku citologiju. Liječ Vjesn 2012;134:203-207
  • Habek D, Moslavac S, Čerkez-Habek J. Tretment of the pregnancy hypertensive disorders. Med Jad 2011;41(1-2):23-35
  • Hasan R, Moslavac S, Brijačak H. Pojavnost aktinomikoze u cervikalnim obriscima kod žena korisnica intrauterinog uloška. Gynaecol Perinatol 2004;13(1):31-33