SILVANA ŠARIĆ PULJIZ

dr. med. neurolog

01/5497-600

Silvana Šarić Puljiz dr.med., specijalistica neurologije radi u Specijalnoj bolnici AGRAM od 2016.g.
Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Splitu. Za vrijeme specijalizacije radila je u KBC ‘Split’ i KBC ‘Zagreb’ s bolničkim i polikliničkim pacijentima i završila poslijediplomski studij iz područja Kliničke neurologije. Nakon specijalizacije završila je edukaciju iz neurološke dijagnostike: EEG (elektroencefalografija) i EMNG (elektromioneurografija).

U svom svakodnevnom radu u Specijalnoj bolnici AGRAM usmjerava se na dijagnostiku i liječenje pacijenata na području opće neurologije i kroz individualan pristup pacijentu surađuje sa stručnjacima i specijalistima ostalih područja i specijalnosti kao što su radiologija, kardiologija, psihologija i psihijatrija, otorinolaringologija i oftalmologija.
Član je Hrvatske liječničke komore.

Profesionalni interesi:

Glavobolje, vrtoglavica, epilepsije, neuromišićne bolesti.

Znanstveni radovi