ALŽBETA GRGIĆ

dr. med., specijalistica interne medicine

+385 (0)23 301 453

Profesionalni interesi:
Opća interna medicina, endokrinologija i dijabetologija, UZV štitnjače i UZV abdomena.

ANĐELA ERCEG

dr. med., specijalist radiologije

+385 (0)21 453 810

Profesionalni interesi:
dijagnostika bolesti dojke, te u budućnosti i neuroradiološka dijagnostika

BERISLAV PAŠALIĆ

dr. med., specijalist psihijatrije, subspecijalist forenzične psihijatrije

+385 (0)31 494 582

Profesionalni interesi:
Rana traumatizacija u obiteljskom i širem socijalnom okruženju, psihotrauma, poremećaji funkcioniranja autonomnog živčanog sustava i socijalna disfunkcija, neurodegenerativni poremećaji te starenje.

BRANKO LATIN

dr. med., specijalist radiologije

+385 (0)42 500 511

Profesionalni interesi:
Ultrazvuk I ultrazvuk dječjih kukova, magnetska rezonancija kralježnice i glave i asistencija kod citoloških punkcija.

DALIBOR VEBER

dr. med., specijalist medicine rada i sporta

+385 (0)35 415 200

Profesionalni interesi:
Preventivni sistematski pregledi s posebnim naglaskom na zdravlje srca, pluća te neuro-mišićno-koštanog sustava, prevencija i rehabilitacija mišićno-koštanih ozljeda, razvojna kineziologija, iznenadna srčana smrt sportaša, ergometrija, akupunktura, medicinska edukacija.

mr. sc. DAMIR MILIČIĆ

dr. med., specijalist otorinolaringologije i cervikofacijalne kirurgije

+385 (0)1 5497 600

Profesionalni interesi:
Opća otorinolaringologija i rinologija, bolesti nosa i paranazalnih šupljina (sinusa) te kirurški tretmani kožnih promjena lica i tijela.

DANIJELA LUČIĆ

dr. med., specijalistica ginekologije i opstetricije

+385 (0)1 5497 550

Profesionalni interesi:
Prevencija karcinoma vrata maternice.

DAVOR KAKARIGI

dr. med., specijalist interne medicine

+385 (0)1 5497 600

Profesionalni interesi:
Liječenje bolesti srca i krvnih žila, bolesti metabolizma, bolesti pluća i trbušnih organa; preventivna medicina, ultrazvuk trbušnih organa, športska medicina i medicina ronjenja.

DINA RUKAVINA SOKOL

dr. med., specijalistica radiologije

+385 (0)1 546 7215

Profesionalni interesi:
Dijagnostika bolesti probavnog i urogenitalnog sustava, dijagnostika bolesti dojke i doplerska dijagnostika.

DORIJAN JAGAČIĆ

dr. med., specijalist interne medicine, subspecijalist kardiologije

+385 (0)1 5497 500

Profesionalni interesi:
Ehokardiografija, stress-ehokardiografija, spiroergometrija, CT koronarografija, ritmologija.

dr. sc. MIRNA MADIĆ-PULJEK

dr. med., specijalistica radiologije

+385 (0)1 546 7215

Profesionalni interesi:
Dijagnostika dišnog sustava, dijagnostika bolesti dojke.

EDA BRALIĆ ŠIMUNDIĆ

dr. med., specijalistica radiologije

+385 (0)23 301 452

Profesionalni interesi:
MR neuroradiologija, MSCT, UZV dojki, UZV abdomena i asistencija kod citoloških punkcija.

EVA JENDRIŠ ŠKRLJAK

dr. med., specijalistica ginekologije i opstetricije, subspecijalistica fetalne medicine i opstetricije

+385 (0)1 5497 550

Profesionalni interesi:
Perinatalna medicina i porodiljstvo, ultrazvučna dijagnostika, hormonski poremećaji, bračna neplodnost, patologija vrata maternice i preventivna medicina

GORANA MILKOVIĆ

dr. med., specijalistica ginekologije i opstetricije

+385 (0)23 301 454

Profesionalni interesi:
UZV u ginekologiji i porodništvu, ginekološka endokrinologija, perinatologija i ultrazvuk dojke.

mr. sc. GORANKA ŠIMAC-KUBAT

dr. med., specijalistica radiologije

+385 (0)1 5497 215

Profesionalni interesi:
Dijagnostika bolesti dojke (mamografija, UZV dojki, MR dojki), asistencija pri citološkoj punkciji, radiološka dijagnostika u gastroenterologiji te radiološka dijagnostika u ginekologiji.

INA FILIPOVIĆ-GRČIĆ

dr.med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine

+385 (0)1 5497 595

Profesionalni interesi:
hemodinamski monitoring, kardiopulmonalna reanimacija, intenzivno liječenje, anesteziologija

IVANA STRUKAR

mag. med. biochem

+385 (0)42 500 514

Profesionalni interesi:
Laboratorijska hematologija i koagulacija, klinička biokemija, laboratorijska dijagnostika bolesti bubrega, biokemijski biljezi u kardiovaskularnim bolestima i laboratorijska dijagnostika šećerne bolesti.

IVO CARIĆ

dr. med., specijalist interne medicine, subspecijalist gastroenterologije

+385 (0)1 5497 500

Profesionalni interesi:
Gastroskopija, kolonoskopija, UZV abdomena.

JADRANKA ŽIVKOVIĆ PAVLIC

dr. med., specijalistica medicine rada

+385 (0)42 500 525

Profesionalni interesi:
Zrakoplovna, prometna i sportska medicina

KATA ĆORIĆ

dr. med., specijalistica interne medicine

+385 (0)1 5497 500

Profesionalni interesi:
Kardiologija; UZV srca, ergometrija, holter EKG-a, holter tlaka.

KATARINA ŠKACAN - LOCHERT

dr. med.

+385 (0)1 5497 500

Profesionalni interesi:
preventivna medicina.

dr. sc. KORALJKA ĐURIĆ

mag. med. biochem., specijalistica medicinske biokemije

+385 (0)1 5497 345

Profesionalni interesi:
Biokemijski biljezi tumora, hormonska dijagnostika, prenatalna dijagnostika i biokemijski probir sindroma Down u trudnoći.

KSENIJA PELOZA - MARTINAC

dr. med., specijalistica medicine rada i sporta

+385 (0)51 205 400

Profesionalni interesi:
Sportska medicina.

LIDIJA DIMITROVSKI

dr. med., specijalistica radiologije

+385 (51) 205 400

LOVORKA VIDOVIĆ GAJGER

dr. med., specijalistica ginekologije i opstetricije

+385 (0)1 5497 550

Profesionalni interesi:
Ultrazvučna dijagnostika u ginekologiji i porodništvu, perinatologija, manji kirurški zahvati, planiranje obitelji i savjetovanje, prevencija i minimalno invazivne dijagnostičko terapijske metode u ginekologiji i porodništvu (HSG, kolposkopija, biopsija, LETZ).

MAJA MATIJAŠEVIĆ

dr.med., spec anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

+385 (0)1 5497 500

Profesionalni interesi:
preventivna medicina, zdravo življenje

MAJA VRHOVAC

dr. med., specijalistica radiologije

+385 (0)31 494 570

Profesionalni interesi:
Radiološka dijagnostika muskuloskeletnog sustava, dijagnostika bolesti dojke (mamografija, UZV) te magnetska rezonancija u neuroradiologiji.

MANUELA BRCKOVIĆ KRESOJEVIĆ

dr. med., specijalistica ginekologije

+385 (0)42 500 511

Profesionalni interesi:
Preventivna medicina, perinatalna medicina i porodiljstvo, ultrazvučna dijagnostika i patologija vrata maternice.

MARIJANA KRALJEVIĆ - ŠMALCELJ

dr. med., specijalistica interne medicine

+385 (0)1 5497 500

Profesionalni interesi:
Hipertenzija i bolesti srca i krvnih žila, dijabetes i bubrežne bolesti.

mr. sc. MARIJANA LUBURIĆ

dr. med., specijalist medicine rada i sporta

+385 (0)1 5497 600

Profesionalni interesi:
Radnici migranti, zrakoplovna medicina, prometna medicina, sportska medicina, sigurnosni zdravstveni programi i prevencija bolesti i ozljeda.

MARINA ČEPRNJA

mag. med. biochem., specijalistica medicinske biokemije

+385 (0)1 5497 340

Profesionalni interesi:
Laboratorijska hematologija i koagulacija, molekularna dijagnostika, diferencijalna dijagnostika poremećaja metabolizma željeza.

MARINA KNEŽEVIĆ SERTIĆ

dr. med., specijalistica urologije

+385 (0)1 5497 600

Profesionalni interesi:
Benigna hiperplazija prostate, prostatitisi, inkontinencija i poremećaji mokrenja, andrologija i seksualna disfunkcija.

MATIJA ČILIĆ

dr. med., specijalist radiolog

+385 (0)1 5497 215

Profesionalni interesi:
Dijagnostika bolesti koštano-mišićnog sustava, dijagnostika bolesti dojke i UZV dijagnostika.

MATILDA MLADINIĆ

dr. med., specijalistica ginekologije i opstetricije

+385 (0)21 453 810

Profesionalni interesi:
Sva stanja iz područja ginekologije i porodništva te problematika dojke.

MIA SANTICA

dr. med., specijalizantica interne medicine

+385 (0)21 453 810

Profesionalni interesi:
UZV abdomena i UZV srca.

MILENKA ĐINĐIĆ - PAVIČIĆ

dr. med., specijalistica radiologije

+385 (0)51 205 400

Profesionalni interesi:
MSCT dijagnostika, UZV abdomena, UZV štitnjače.

MIODRAG VEZMAR

dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije

+385 (0)51 205 400

Profesionalni interesi:
Ultrazvuk, kolposkopija, vođenje trudnoće i minimalno invazivni zahvati

mr. sc. MIRELA CRVELIN ŽIVKOVIĆ

dr. med., specijalistica interne medicine, subspecijalistica endokrinologije i dijabetologije

+385 (0)21 453 810

Profesionalni interesi:
Dijagnostika i liječenje bolesti štitnjače, endokrinologija i dijabetologija te edukacija, liječenje i UZV abdomena.

MIRJANA DOMINIKOVIĆ

dr. med., specijalistica interne medicine, subspecijalistica kardiologije

+385 (0)31 494555

Profesionalni interesi:
UZV dijagnostika i praćenje s posebnim osvrtom na valvularne bolesti srca i kardiomiopatiju

mr. sc. MIRO MIŠURA

dr. med., specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije

+385 (0)1 5497 600

Profesionalni interesi:
Degenerativne bolesti lokomotornog sustava i sportska traumatologija.

MLADEN RADIĆ

dr.med., specijalist interne medicine, subspecijalist internističke onkologije

+385 (51) 205 400

Profesionalni interesi:
Ezofagogastroduodenoskopija, kolonoskopija, UZV abdomena.

NATALIJA BADŽA

mag. med. biochem

+385 (0)23 301 460

Profesionalni interesi:
Dijagnostika akutnih bolesti respiratornog i urinarnog trakta, klinička biokemija, hematologija i koagulacija.

NATAŠA MALEŠ RAŠKOVIĆ

dr. med., specijalistica radiologije

+385 (0)21 453 810

Profesionalni interesi:
UZV dojki, MR muskuloskeletnog sustava i CT abdomena i toraksa.

PETAR MEDAKOVIĆ

dr. med., specijalist radiologije, subspecijalist neuroradiologije

+385 (0)1 5497 215

Profesionalni interesi:
Neuroradiologija. MSCT koronarografija

RENATA DRAGUN

dr. med., specijalistica ginekologije i opstetricije

+385 (0)1 5497 550

Profesionalni interesi:
Perinatologija, planiranje obitelji, ultrazvučna dijagnostika u ginekologiji i porodništvu, prevencija i minimalno invazivne dijagnostičko - terapijske metode u ginekologiji i porodništvu (kolposkopija, LETZ, SIS i histerosalpingografija).

SAIDA REZAKOVIĆ

dr. med., specijalistica dermatologije i venerologije

+385 (0)1 5497 600

Profesionalni interesi:
Dermatoskopija i pregledi madeža, operativno uklanjanje madeža i dobroćudnih promjena kože, medicinska i korektivna dermatologija, metode pomlađivanja kože, terapija hiperpigmentacija, sklerozacija flebektazija.

SANDA BILANDŽIJA

dr. med., specijalistica ginekologije i opstetricije

+385 (0)31 494 572

Profesionalni interesi:
UZV dijagnostika, manji operativni zahvati i ginekološki tumori.

Prim. dr. sc. SANDRA MOSLAVAC

dr. med., specijalistica kliničke citologije

+385 (0)1 5497 610

Profesionalni interesi:
Citološka punkcija tumorskih tvorbi (štitnjača, dojke, limfni čvorovi i ostalo), iscjedak iz dojke, citologija urina i PAPA test.

SILVANA ŠARIĆ PULJIZ

dr. med., specijalistica neurologije

01/5497-600

Profesionalni interesi:
Glavobolje, vrtoglavica, epilepsije, neuromišićne bolesti.

TANJA ŽEŽELJ MALEŠ

dr. med., specijalistica oftalmologije

+385 (0)21 453 810

Profesionalni interesi:
Bolesti prednjeg segmenta oka, refrakcijske greške ( dioptrija) i kontaktne leće.

TOMISLAV KULAŠ

dr.med., specijalist ginekologije i opstetricije, subspecijalist fetalne medicine i opstetricije

+385 (0)1 5497 550

Profesionalni interesi:
Trudnoća, perinatalna medicina, 3D/4D ultrazvuk, prenatalna dijagnostika fetalnih anomalija

VESNA DALIPI - VAJZOVIĆ

dr. med., specijalistica oftalmologije

+385 (0)1 5497 500

Profesionalni interesi:
Opća i dječja oftalmologija, glaukom, kontaktologija i manji operativni zahvati.

VIŠNJICA SUVIĆ-KRIŽANIĆ

dr. med., specijalistica interne medicine, subspecijalistica hematologije

+385 (0)1 549 75 72

Profesionalni interesi:
preventivna medicina i rana detekcija moguće hematološke bolesti u zdrave populacije pri sistematskim pregledima.

VITOMIR ARSIĆ

dr. med., specijalist oftalmologije i optometrije

+385 (0)1 5497 500

Profesionalni interesi:
Glaukom, poremećaji refrakcije, kontaktne leće.

ZDRAVKO PERKOVIĆ

dr. med., specijalist interne medicine, subspecijalist endokrinologije i dijabetologije

+385 (0)1 5497 500

Profesionalni interesi:
Bolesti štitnjače, šećerna bolest, dijagnostika i liječenje debljine i neplodnosti te osteoporoza.

ŽELJKA BLAŽEVAC VLAINIĆ

dr. med., specijalistica ginekologije i opstetricije

+385 (0)35 493 593

Profesionalni interesi:
Ultrazvučna dijagnostika u ginekologiji i porodništvu, obrada i rješavanje uzroka neplodnosti, akupunktura u ginekologiji i porodništvu.

ZORAN BOGDANOVIĆ

dr. med., specijalist interne medicine, subspecijalist gastroenterologije

+385 (0)21 453 810

Profesionalni interesi:
Gastroskopija, kolonoskopija, UZV abdomena.

ZVONIMIR KOLARIĆ

dr. med., specijalist interne medicine, subspecijalist gastroenterologije

+385 (0)42 500 511

Profesionalni interesi:
Gastroskopija, kolonoskopija i UZV abdomena.

Prim. dr. sc. MLADEN JUKIĆ

dr. med., FESC, FSCCT, specijalist interne medicine, subspecijalist kardiologije

+385 (0)1 5497 400

Profesionalni interesi:
MCST koronarografija.