DALIBOR VEBER

dr. med., specijalist medicine rada i sporta

+385 (0)35 415 200

Dalibor Veber, dr.med., specijalist medicine rada i sporta, radi u Specijalnoj bolnici AGRAM od 2016. godine. Diplomski studij medicine završio je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Tijekom specijalizacije pohađao je i Sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij medicine rada i sporta na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Doktor Veber ima poseban profesionalan interes za prevenciju mišićno-koštanih ozljeda te iznenadne srčane smrti kod sportaša i radne populacije, što je rezultiralo i objavom nekoliko stručnih i znanstvenih radova iz područja sportske medicine. Svoje znanje i vještine redovito osvježava i nadopunjuje kontinuiranim sudjelovanjem na domaćim i međunarodnim kongresima, simpozijima i tečajevima te praćenjem suvremenih medicinskih smjernica. Pored brojnih inozemnih i tuzemnih specijaliziranih tečaja, pohađa i različite online tečajeve na prestižnim svjetskim sveučilištima.

Potpredsjednik je Hrvatskog društva za sportsku medicinu, rizničar Hrvatskog društva za akupunkturu, član Hrvatskog društva za medicinu rada, Hrvatskog liječničkog zbora te Hrvatske liječničke komore.

Profesionalni interesi:

Preventivni sistematski pregledi s posebnim naglaskom na zdravlje srca, pluća te neuro-mišićno-koštanog sustava, prevencija i rehabilitacija mišićno-koštanih ozljeda, razvojna kineziologija, iznenadna srčana smrt sportaša, ergometrija, akupunktura, medicinska edukacija.

Znanstveni radovi
  • Veber D. et al. Prevention of sudden cardiac death in athletes – experiences in Croatia and foreign countries. Medicina Fluminensis 2015, Vol. 51, No. 2, p. 243-253.
  • Egić B, Veber D. Isokinetic treatment of muscle dysfunction. Book of Abstracts 1st Southeast European Forum on Orthopedics and Traumatology. Dubrovnik, Croatia, 2015. 48-49.
  • Veber D. et al. Training induced oxidative damage in professional soccer players. Proceedings Book 5th International Scientific Conference on Kinesiology: ”Kinesiology Research Trends and Application”. Zagreb, Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, Croatia, 2008. 210-212.
  • Momčilović B, Veber D. On the same element isotope mass numbers (pleiad) and the clusters of elements sharing the same mass numbers in the periodic system — the «cheshuya» (fish skin) model. Trace Elements in Medicine (Moscow). 2008, 9 (3-4): 5—20.