DAVOR KAKARIGI

dr. med., specijalist interne medicine

+385 (0)1 5497 600

Davor Kakarigi, dr. med., specijalist interne medicine, zaposlen je u Specijalnoj bolnici AGRAM u Zagrebu od 2016. godine.
Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pripravnički staž i specijalizaciju interne medicine obavio je u KBC Zagreb. Tijekom specijalizacije proveo je godinu dana u Italiji na stručnom i znanstvenom usavršavanju iz područja intenzivne medicine. Nakon položenog specijalističkog ispita nastavio se trajno educirati: poslijediplomski stručni studij hitne i intenzivne medicine, usavršavanje iz dijagnostičkog ultrazvuka trbušnih organa, edukacija za ovlaštenog vještaka mirovinskog i socijalnog osiguranja.
Kontinuirano prati suvremenu hrvatsku i svjetsku medicinsku literaturu, pohađa domaće i međunarodne simpozije i kongrese. Autor je više stručnih i znanstvenih radova te prezenter na simpozijima i kongresima u Hrvatskoj i inozemstvu. Član je Hrvatskog društva za hitnu i intenzivnu medicinu, Hrvatskog društva za kliničku farmakologiju i terapiju, Hrvatskog društva za endokrinologiju i dijabetes, Hrvatskog društva medicinskih vještaka mirovinskog i socijalnog osiguranja, Europskog društva liječnika osigurateljne medicine EUMASS (u kojem je tijekom nekoliko godina bio predstavnik RH).
Kao voditelj tima imenovanog od Vlade RH utemeljio je suradnju sa Europskom komisijom u procesu reforme hrvatskog sustava vještačenja radne sposobnosti, invalidnosti i tjelesnog oštećenja. Tečno govori i piše na engleskom jeziku te komunicira na njemačkom i talijanskom.

Profesionalni interesi:

Liječenje bolesti srca i krvnih žila, bolesti metabolizma, bolesti pluća i trbušnih organa; preventivna medicina, ultrazvuk trbušnih organa, športska medicina i medicina ronjenja.

Znanstveni radovi