DORIJAN JAGAČIĆ

dr. med., specijalist interne medicine, subspecijalist kardiologije

+385 (0)1 5497 500

Dorijan Jagačić, dr. med., specijalist interne medicine, subspecijalist kardiologije, u Specijalnoj bolnici AGRAM radi od 2016. godine. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalizaciju iz interne medicine i kardiologije završio je u Njemačkoj. Stekao je bogato radno iskustvo radeći u kardiološkim ordinacijama i bolnicama u Njemačkoj i Švicarskoj. Dodatno se educirao iz područja ehokardiografije, reanimacije, pacemakera i TCM-a. Boravio je 2017. u Erlangenu kod prof. S. Achenbacha, jednog od vodećih svjetskih stručnjaka u području MSCT koronarografije. Certifikat Njemačkog kardiološkog društva za dodatnu kvalifikaciju iz MSCT koronarografije stekao je 2018. godine. Sudjeluje na domaćim i međunarodnim kongresima, simpozijima, edukacijama te programima trajnog usavršavanja. Član je Hrvatske liječničke komore.

Profesionalni interesi:

Ehokardiografija, stress-ehokardiografija, spiroergometrija, CT koronarografija, ritmologija.

Znanstveni radovi
  • Dorijan Jagačić, Ladislav Pavić, Petar Medaković, Kata Ćorić, Dražen Lovrić, Mladen Jukić - Myocardial bridging as a cause of cardiac ailments – genetics? Cardiol Croat 2016;11(10-11):479-480