dr. sc. MIRNA MADIĆ-PULJEK

dr. med., specijalistica radiologije

+385 (0)1 546 7215

Dr. sc. Mirna Mandić-Puljek, dr. med., specijalistica radiologije, zaposlena je u Specijalnoj bolnici AGRAM od 2017. godine.
Diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Specijalizirala je radiologiju u Klinici za plućne bolesti Jordanovac i Kliničkom bolničkom centru „Sestre milosrdnice” Zagreb.
Prije dolaska u Specijalnu bolnicu AGRAM radila je u Hitnoj medicinskoj pomoći u Osijeku, u Klinici za plućne bolesti Jordanovac te Kliničkom bolničkom centru Zagreb.
Doktorirala 2006. godine na Medicinskom fakultetu u Osijeku.
U svakodnevnom radu bavi se radiološkom (UZV i MSCT) dijagnostikom bolesti dišnog, probavnog i urogenitalnog trakta, kao i dijagnostikom bolesti dojke.
Članica je Hrvatskog društva radiologa i Hrvatskog liječničkog zbora. Sudjeluje na radiološkim kongresima, simpozijima i tečajevima trajnog usavršavanja.

Profesionalni interesi:

Dijagnostika dišnog sustava, dijagnostika bolesti dojke.

Znanstveni radovi