dr. sc. MIRNA MANDIĆ-PULJEK

dr. med., specijalistica radiologije

+385 (0)1 546 7215

Dr. sc. Mirna Mandić-Puljek, dr. med., specijalistica radiologije, zaposlena je u Specijalnoj bolnici AGRAM od 2017. godine. Diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalizirala je radiologiju u Klinici za plućne bolesti Jordanovac i KBC-u Sestara milosrdnica. Radila je u Hitnoj medicinskoj pomoći u Osijeku, u Klinici za plućne bolesti Jordanovac te KBC-u Zagreb. Doktorirala je 2006. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. U svakodnevnom radu bavi se radiološkom (UZV i MSCT) dijagnostikom bolesti dišnog, probavnog i urogenitalnog trakta, kao i dijagnostikom bolesti dojke. Sudjeluje na radiološkim kongresima, simpozijima i tečajevima trajnog usavršavanja. Članica je Hrvatskog društva radiologa i Hrvatskog liječničkog zbora.

Profesionalni interesi:

Dijagnostika dišnog sustava, dijagnostika bolesti dojke.

Znanstveni radovi