EDA BRALIĆ ŠIMUNDIĆ

dr. med., specijalistica radiologije

+385 (0)23 301 452

Eda Bralić Šimundić, dr. med., specijalistica radiologije, radi u Specijalnoj bolnici AGRAM od 2012. godine. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radila je u Općoj bolnici Šibenik te u Poliklinici Medikol u Splitu. Dodatno se educirala u području magnetne rezonancije i digitalne dijaskopije. Obavlja preglede u području MR neuroradiologije, ultrazvuka dojki i abdomena, kao i klasične radiološke dijagnostike. Usko surađuje sa specijalistima iz različitih područja, poput neurologije, citologije, ginekologije i interne medicine. Sudjeluje na međunarodnim i domaćim kongresima i simpozijima te tečajevima trajnog usavršavanja.
Članica je Hrvatskoga radiološkog društva, Hrvatskoga liječničkog zbora i Hrvatske liječničke komore.

Profesionalni interesi:

MR neuroradiologija, MSCT, UZV dojki, UZV abdomena, citološke punkcije.

Znanstveni radovi