mr. sc. GORANKA ŠIMAC-KUBAT

dr. med., specijalistica radiologije

+385 (0)1 5497 215

Mr. sc. Goranka Šimac-Kubat, dr.med., specijalistica radiologije, u Specijalnoj bolnici AGRAM radi od 2003. godine. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kao specijalist radiolog radila je u neuropsihijatrijskoj bolnici „Dr Ivan Barbot „ u Popovači te u Općoj bolnici „Sveti Duh“ Završila je poslijediplomski studij iz radiologije te 1998. stekla zvanje magistra znanosti iz područja biomedicine. Dodatno se educirala iz gastroenterološke i torakalne radiologije te radiološke dijagnostike bolesti dojke. U svakodnevnom radu primjenjuje multidisciplinarni pristup pacijentima te surađuje sa svim specijalističkim djelatnostima. U Specijalnoj bolnici AGRAM voditeljica je Odjela za radiologiju. Članica je Hrvatskog radiološkog društva, Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatske liječničke komore. Sudjeluje na domaćim i međunarodnim radiološkim kongresima te na međunarodnim tečajevima trajnog usavršavanja.

Profesionalni interesi:

Dijagnostika bolesti dojke (mamografija, UZV dojki, MR dojki), asistencija pri citološkoj punkciji, radiološka dijagnostika u gastroenterologiji te radiološka dijagnostika u ginekologiji.

Goranka Šimac Kubat je Voditeljica Odjela radiologije u Specijalnoj bolnici AGRAM od 2007. godine.

Znanstveni radovi