IVANA STRUKAR

mag. med. biochem

+385 (0)42 500 514

Ivana Strukar, mag. med. biochem., u Specijalnoj bolnici AGRAM radi od 2008. godine. Diplomirala je na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Prije dolaska u Specijalnu bolnicu AGRAM radila je kao voditeljica Medicinsko-biokemijskog laboratorija Specijalne bolnice za kronične bolesti Novi Marof. Dodatno se educirala u području laboratorijske hematologije u Kliničkoj bolnici Merkur. U svakodnevnom radu poseban naglasak stavlja na kvalitetu rada, pouzdanost i točnost laboratorijskih nalaza. U Specijalnoj bolnici AGRAM Varaždin voditeljica je medicinsko-biokemijskog laboratorija. Članica je Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu (HDMBLM) i Hrvatske komore medicinskih biokemičara (HKMB). Redovito sudjeluje na stručnim kongresima, simpozijima i tečajevima trajnog usavršavanja.

Profesionalni interesi:

Laboratorijska hematologija i koagulacija, klinička biokemija, laboratorijska dijagnostika bolesti bubrega, biokemijski biljezi u kardiovaskularnim bolestima i laboratorijska dijagnostika šećerne bolesti.

Znanstveni radovi