LIDIJA DIMITROVSKI

dr. med., specijalistica radiologije

+385 (51) 205 400

Lidija Dimitrovski, dr. med., specijalistica radiologije, zaposlena je u Specijalnoj bolnici AGRAM od 2017. godine.
Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Specijalizirala je radiologiju u Kliničkom bolničkom centru Rijeka.
Radila je u Kliničkom bolničkom centru Rijeka, Domu zdravlja Primorsko goranske županije i privatnoj ordinaciji za UZV dijagnostiku.
U svakodnevnom radu bavi se radiološkom i ultrazvučnom dijagnostikom, posebno dojke i abdomena.
Članica je Hrvatskog društva radiologa, Hrvatskog liječničkog zbora i Radiološke udruge Primorsko goranske županije. Sudjeluje na radiološkim kongresima, simpozijima i tečajevima trajnog usavršavanja.

Profesionalni interesi:

Znanstveni radovi