LIDIJA DIMITROVSKI

dr. med., specijalistica radiologije

+385 (51) 205 400

Lidija Dimitrovski, dr. med., specijalistica radiologije, zaposlena je u Specijalnoj bolnici AGRAM od 2017. godine. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Specijalizirala je radiologiju u KBC-u Rijeka. Radila je u KBC-u Rijeka, Domu zdravlja Primorsko-goranske županije i privatnoj ordinaciji za UZV dijagnostiku. U svakodnevnom radu bavi se radiološkom i ultrazvučnom dijagnostikom, posebno dojki i abdomena. Sudjeluje na radiološkim kongresima, simpozijima i tečajevima trajnog usavršavanja.
Članica je Hrvatskog društva radiologa, Hrvatskog liječničkog zbora i Radiološke udruge Primorsko-goranske županije.

Profesionalni interesi:

Radiološka dijagnostika abdomena i dojke.

Znanstveni radovi