MAJA VRHOVAC

dr. med., specijalistica radiologije

+385 (0)31 494 570

Maja Vrhovac dr.med., specijalistica radiologije, zaposlena je u Specijalnoj bolnici AGRAM od 2008. godine. Diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrabu, Studij medicine Osijek. Prije dolaska u Specijalnu bolnicu AGRAM radila je u Domu zdravlja Osijek i Domu zdravlja Vukovar te Kliničkom bolničkom centru Osijek i Općoj bolnici Vukovar.
U svakodnevnom radu bavi se općom radiološkom dijagnostikom u bolestima dišnog, probavnog i urogenitalnog trakta, dijagnostikom muskuloskeletnog sustava i patologije dojke te neuroradiologijom.
Članica je Hrvatskog i Europskog društva radiologa i Hrvatskog liječničkog zbora.
Sudjeluje na radiološkim kongresima, simpozijima i tečajevima trajnog usavršavanja.

Profesionalni interesi:

Radiološka dijagnostika muskuloskeletnog sustava, dijagnostika bolesti dojke (mamografija, UZV) te magnetska rezonancija u neuroradiologiji.

Znanstveni radovi