MAJA VRHOVAC

dr. med., specijalistica radiologije

+385 (0)31 494 570

Maja Vrhovac, dr. med., specijalistica radiologije, zaposlena je u Specijalnoj bolnici AGRAM od 2008. godine. Diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na studiju medicine Osijek. Radila je u Domu zdravlja Osijek i Domu zdravlja Vukovar te KBC-u Osijek i Općoj bolnici Vukovar. U svakodnevnom radu bavi se općom radiološkom dijagnostikom u bolestima dišnog, probavnog i urogenitalnog trakta, dijagnostikom muskuloskeletnog sustava i patologije dojke te neuroradiologijom. Sudjeluje na radiološkim kongresima, simpozijima i tečajevima trajnog usavršavanja.
Članica je Hrvatskog i Europskog društva radiologa i Hrvatskog liječničkog zbora.

Profesionalni interesi:

Radiološka dijagnostika muskuloskeletnog sustava, dijagnostika bolesti dojke (mamografija, UZV) te magnetska rezonancija u neuroradiologiji.

Znanstveni radovi