MARINA ČEPRNJA

mag. med. biochem., specijalistica medicinske biokemije

+385 (0)1 5497 340

Marina Čeprnja, mag. med. biochem., specijalistica medicinske biokemije, u Specijalnoj bolnici AGRAM radi od 2016. godine. Diplomirala je na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalizirala je medicinsku biokemiju u KB-u Dubrava. Poslijediplomski studij Medicinske biokemije i doktorski studij upisala je 2010. na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilištu u Zagrebu. U svakodnevnom radu poseban naglasak stavlja na kvalitetu rada, pouzdanost i točnost laboratorijskih nalaza. Redovito i aktivno sudjeluje na tečajevima trajne edukacije, stručnim skupovima, kao i domaćim i međunarodnim kongresima. Članica je Hrvatske komore medicinskih biokemičara i Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu.

Profesionalni interesi:

Laboratorijska hematologija i koagulacija, molekularna dijagnostika, diferencijalna dijagnostika poremećaja metabolizma željeza.

Znanstveni radovi
  • Hadžisejdić I, Šimat M, Bosak A, Kraševic M, Grahovac B. Prevalence of human papillomavirus genotypes in cervical cancer and precursor lesions. Collegium Antropologicum, 2006;30(4):879-883.
  • Saftić M, Batinac T, Zamolo G, Ćoklo M, Šimat M, Mustać E, Bosnar A, Grahovac B. HPV 6 positive giant keratoacanthoma in an immunocompetent patient. Tumori, 2006;92(1):79-82.
  • Čeprnja M., Derek L., Unic A., Blažev M., Fistonic M., Kozaric-Kovacic D., Franic M., Romic Z. Oxidative stress markers in patients with post-traumatic stress disorder. Collegium Antropologicum, 2011;35(4):1155-1160.
  • Unić A., Đerek L., Hodak N., Marijancević D., Čeprnja M., Serdar T., Krhać M., Romić Ž. Endothelins - clinical perspectives. Biochemia Medica, 2011;21(3):231-242.