MARINA KNEŽEVIĆ SERTIĆ

dr. med., specijalistica urologije

+385 (0)1 5497 600

Marina Knežević Sertić, dr. med., specijalistica urologije, u Specijalnoj bolnici AGRAM radi od 2009. godine. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalizirala je u Kliničkim bolničkim centrima Osijek i Zagreb te je kao specijalist od 2005. godine radila u Općoj bolnici Našice gdje je stekla kliničko iskustvo iz opće urologije u radu s bolničkim i polikliničkim pacijentima. Dodatno se educirala u radu s pacijentima na hemodijalizi u području kreiranja A-V fistula.
U Specijalnoj bolnici AGRAM usmjerava se na dijagnostiku i liječenje pacijenata iz područja opće urologije te kroz individualni pristup pacijentu surađuje sa specijalistima drugih specijalnosti kao što su radiologija, kardiologija, endokrinologija.
Članica je Hrvatskog urološkog društva, Hrvatske liječničke komore i Europske urološke asocijacije. Sudjeluje na domaćim i međunarodnim kongresima i simpozijima.

Profesionalni interesi:

Benigna hiperplazija prostate, prostatitisi, inkontinencija i poremećaji mokrenja, andrologija i seksualna disfunkcija.

Znanstveni radovi