MILENKA ĐINĐIĆ - PAVIČIĆ

dr. med., specijalistica radiologije

+385 (0)51 205 400

Milenka Đinđić–Pavičić, dr. med., specijalistica radiologije, radi u Specijalnoj bolnici AGRAM od 2006. godine, a do 2022. godine bila je ravnateljica Poliklinike Rijeka. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Radila je na Zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a Rijeka, gdje je stekla iskustvo u MSCT dijagnostici i interventnoj radiologiji. Dodatno se educirala iz područja torakalne dijagnostike u bolnici Sant’Orsola Malpighi u Bologni. Bavi se CT i UZV dijagnostikom, posebno radiološkom dijagnostikom respiratornog sustava.
Sudjeluje na međunarodnim i domaćim radiološkim kongresima, simpozijima i radionicama.
Članica je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog i Europskog društva radiologa (ESR) te član je upravnog odbora sekcije za torakalnu radiologiju HLK, kao i članica Europskog udruženja torakalne radiologije.

Profesionalni interesi:

MSCT dijagnostika, UZV dijagnostika, radiološka dijagnostika respiratornog sustava

 

Znanstveni radovi
  • Kukuljan M, Đinđić-Pavičić M. Transktorakalna biopsija pleure vođena kompjutorskom tomografijom, ili videoasistirana torakoskopija. Medicina 2006; 42:108-113
  • Kukuljan M, Đinđić-Pavičić M. Transtorakalna biopsija plućnih oštećenja vođena kompjutorskom tomografijom-usporedba rezultata histološke i citološke analize. Medicina 2006; 42: 124-130
  • Đinđić-Pavičić M, Kukuljan M. Plućna angiografija pomoću višeslojne kompjutorske tomografije u dijagnostici tomboembolije pluća-naša prva iskustva. Medicina 2006; 42: 119-123
  • Đinđić-Pavičić M, Kukuljan M. Poslijeiradijacijski pneumonitis kod karcinoma dojke-dijagnostičke dvojbe. Medicina 2006; 42: 131-135
  • Lalić H, Kukuljan M, Đinđić-Pavičić M. A case of occupational middle ear tuberculosis in a nurse. Arh Hig Rada Toksikol. 2010;61(3):333-7
  • Lalić H, Bulat Kardum LJ, Kukuljan M, Đinđić-Pavičić M, Kricka O. Advancement in the mesothelioma diagnostics in Primorsko-Goranska County of Croatia. Coll.Antropol. 33(2009)4: 1223-8
  • Petranović D, Đinđić-Pavičić M, Radić M, Lovasić F, Riman S, Budiselić B. CT anatomija nadbubrežnih žlijezda. Medicinski Vjesnik 30 (1-2) 119-20
  • Petranović D, Radić M, Đinđić-Pavičić M, Drešćik I, Budiselić B, Kukuljan-Badurina M. CT dijagnostika aortalnih aneurizmi. Medicinski Vjesnik 30 (1-2) 121-3