MIODRAG VEZMAR

dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije

+385 (0)51 205 400

Miodrag Vezmar, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije, u Specijalnoj bolnici AGRAM radi od 2013. godine. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci te specijalizirao u Kliničkom bolničkom centru Rijeka. Prije dolaska u Specijalnu bolnicu AGRAM radio je na Odjelu ginekologije i opstetricije Opće bolnice Ogulin. Dodatno se educirao u području ginekološkog i opstetričkog ultrazvuka u Kliničkom bolničkom centru Zagreb i Univerzitetnom kliničnom centru Maribor. Pohađa poslijediplomski doktorski studij Biomedicina Medicinskog fakulteta u Rijeci. U svakodnevnom radu obavlja preventivne ginekološke preglede, utrazvučne 2D i 4D preglede i minimalno invazivne terapijske ili dijagnostičke zahvate te se bavi ranom prenatalnom dijagnostikom i vođenjem trudnoće. Član je Hrvatskog društva za ginekologiju i opstetriciju i Hrvatskog liječničkog zbora. Redovito sudjeluje na međunarodnim i domaćim kongresima, simpozijima i radionicama.

Profesionalni interesi:

Ultrazvuk, kolposkopija, vođenje trudnoće i minimalno invazivni zahvati

Znanstveni radovi