MIRJANA DOMINIKOVIĆ

dr. med., specijalistica interne medicine, subspecijalistica kardiologije

+385 (0)31 494555

Mirjana Dominiković, dr. med., specijalistica interne medicine, subspecijalistica kardiologije, u Specijalnoj bolnici AGRAM radi od 2017. godine. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studij medicine u Osijeku. Specijalizaciju iz interne medicine završila je u KBC-u Osijek i KBC-u Zagreb, a subspecijalizaciju iz kardiologije u KB-u Dubrava.
Dodatno se educirala iz područja UZV dijagnostike. Radila je u Klinici za kardiologiju KBC-a Osijek, OB-a Vukovar, Domu zdravlja Makarska i Klinici za tumore Zagreb. Bavi se dijagnostikom i liječenjem u području kardiologije i opće interne medicine te obavlja kardiološke preglede, ergometriju, UZV srca, holter EKG i tlaka te internističke preglede. Sudjeluje na stručnim kongresima i skupovima, simpozijima i programima trajnog usavršavanja.
Članica je Hrvatskog kardiološkog društva i Hrvatske liječničke komore.

Profesionalni interesi:

UZV dijagnostika, valvularne bolesti srca, kardiomiopatija.

Znanstveni radovi