RENATA DRAGUN

dr. med., specijalistica ginekologije i opstetricije, subspecijalistica fetalne medicine i opstetricije

+385 (0)1 5497 550

Renata Dragun, dr. med., specijalistica ginekologije i opstetricije, subspecijalistica fetalne medicine i opstetricije, radi u Specijalnoj bolnici AGRAM od 2006. godine. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalistički staž završila je u OB-u Sveti Duh na Klinici za ginekologiju i porodništvo. Završila je stručni poslijediplomski studij iz ultrazvuka u ginekologiji i porodništvu te temeljnu i naprednu obuku iz zrakoplovne medicine. U svakodnevnom radu provodi postupke perinatalne zaštite, ultrazvučne dijagnostike u ginekologiji i porodništvu 2D i 4D ultrazvukom, probirne i druge dijagnostičke testove te minimalno invazivne zahvate. Sudjeluje na domaćim i međunarodnim kongresima te u edukacijskim programima.
Članica je Hrvatskog društva za perinatalnu medicinu, Hrvatskog društva za ginekologiju i opstetriciju, Hrvatskog društva za ultrazvuk u ginekologiji i perinatologiji, Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatske liječničke komore.

Profesionalni interesi:

Perinatologija, planiranje obitelji, ultrazvučna dijagnostika u ginekologiji i opstetriciji, prevencija i minimalno invazivne dijagnostičko – terapijske metode u ginekologiji i porodništvu (kolposkopija, LETZ, SIS i histerosalpingografija).

Znanstveni radovi