Prof. dr. sc. SREĆKO BUDI

dr. med., specijalist opće, plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije, kirurške onkologije

+385 (0)1 5497 590

Prof. dr. sc. Srećko Budi, dr. med, specijalist je opće kirurgije, subspecijalist plastične, rekonstruktivne i estetske kirurgije i kirurške onkologije u Specijalnoj bolnici AGRAM od 2021. godine. Doktorirao je na poslijediplomskom doktorskom studiju Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Izvanredni je profesor na Katedri za kirurgiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Educirao se na klinikama u Njemačkoj, Švicarskoj i Austriji.

Ogledao se i u polju inovacija, a posebno područje znanstvenog i kliničkog interesa iskazuje na polju rekonstrukcijske kirurgije dojke i plastične kirurgije šake te estetske kirurgije i mikrokirurgije. Aktivno se usavršava na brojnim međunarodnim kongresima i tečajevima. Autor je ili koautor više od 100 znanstvenih radova te 8 poglavlja u knjigama i u 22 priručnika.

Aktivni je član Hrvatskog društva za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku kirurgiju, Hrvatskog kirurškog društva te više međunarodnih stručnih asocijacija od kojih se ističu Europski odbor za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku kirurgiju (EBOPRAS) i Europski fakultet za estetsku medicinu i kirurgiju (ECAMS).

Znanstveni radovi