VESNA DALIPI - VAJZOVIĆ

dr. med., specijalist oftalmologije, subspecijalist dječje oftalmologije i strabologije

+385 (0)1 5497 500

Vesna Dalipi-Vajzović, dr. med., specijalistica oftalmologije, subspecijalistica dječje oftalmologije i strabologije, radi u Specijalnoj bolnici AGRAM od 2009. godine. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te je specijalizirala oftalmologiju u KBC-u Zagreb. Radila u Općoj bolnici „Josip Benčević“ u Slavonskom Brodu i bavila se dječjom oftalmologijom i strabizmom. Pohađala je poslijediplomski studij iz oftalmologije. Dodatno se educirala u području ultrazvuka oka, plastične kirurgije, kontaktologije, bolesti stražnjeg segmenta oka, glaukoma i zrakoplovne medicine.
Članica je Hrvatskog oftalmološkog i optometrijskog društva, Hrvatskog liječničkog zbora, Sekcije za glaukom, Sekcije za dječju oftalmologiju i strabizam, Hrvatske liječničke komore, Europskog društva za kataraktu i refraktivnu kirurgiju, Svjetskog pedijatrijskog društva za oftalmologiju i strabizam.

Profesionalni interesi:

Opća i dječja oftalmologija, glaukom, kontaktologija i manji operativni zahvati.

Znanstveni radovi
  • Vuković Arar Ž., Janjetović Ž., Dalipi-Vajzović V., Bešlić R. - Orbital meningeoma - case report. Opthalmologia Croatica Proceedings HOD 2002
  • Janjetović Ž., Vuković Arar Ž., Bešlić R., Dalipi-Vajzović V., Marinić M., Samardžić K. - Sindrom suhog oka i dijabetes 2002. CROSBI 578107