VESNA DALIPI - VAJZOVIĆ

dr. med., specijalistica oftalmologije

+385 (0)1 5497 500

Vesna Dalipi – Vajzović, dr. med., specijalistica oftalmologije radi u Specijalnoj bolnici AGRAM od 2009 godine. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te je specijalizirala oftalmologiju u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Kao specijalist, od 1992. radila je u Općoj bolnici „Josip Benčević“ u Slavonskom Brodu s naglaskom na dječju oftalmologiju i strabizam. Za vrijeme Domovinskog rata sudjeluje u radu bolničkog kirurškog tima liječnika . Pohađala je poslijediplomski studij iz oftalmologije. Dodatno se educirala kroz organizirane tečajeve u području ultrazvuka oka, plastične kirurgije, kontaktologije, bolesti stražnjeg segmenta oka, glaukoma i zrakoplovne medicine. Svakodnevno se bavi općom oftalmologijom koja uključuje dječju oftalmologiju i kontaktologiju. Članica je Hrvatskog oftalmološkog društva, Kontaktološke sekcije, Sekcije za glaukom i Sekcije za oftalmologiju i strabizam Hrvatskog liječničkog zbora te Hrvatske liječničke komore kao i ESCRS (European Society of cataract and refractive surgeons) i WSPOS (World Society of Pediatric Opthalmology & Strabismus ). Sudjeluje na međunarodnim i domaćim oftalmološkim kongresima, simpozijima i radionicama.

Profesionalni interesi:

Opća i dječja oftalmologija, glaukom, kontaktologija i manji operativni zahvati.

Znanstveni radovi
  • Vuković Arar Ž., Janjetović Ž., Dalipi-Vajzović V., Bešlić R. - Orbital meningeoma - case report. Opthalmologia Croatica Proceedings HOD 2002
  • Janjetović Ž., Vuković Arar Ž., Bešlić R., Dalipi-Vajzović V., Marinić M., Samardžić K. - Sindrom suhog oka i dijabetes 2002. CROSBI 578107