ŽELJKA BLAŽEVAC VLAINIĆ

dr. med., specijalistica ginekologije i opstetricije

+385 (0)35 493 593

Željka Blaževac Vlainić, dr. med., specijalistica ginekologije i opstetricije, subspecijalistica humane reprodukcije, radi u Specijalnoj bolnici AGRAM od 2007. godine. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i prvo iskustvo stekla u ginekološkoj ambulanti Doma zdravlja Slavonski Brod. Završila je poslijediplomski studij iz UZV-a u kliničkoj medicini na Medicinskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te tečaj iz osnova Medicinske akupunkture po ICMART programu. Usavršava se u području 3D/4D UZV dijagnostike, UZV dijagnostike fetalnog srca, ginekološke dijagnostike i terapije promjena vrata maternice te obrade i liječenja neplodnosti. Obavlja preventivne ginekološke preglede, UZV (Color i Power Doppler) preglede, nadzor trudnoće, kolposkopiju, minimalno invazivne zahvate, medicinsku akupunkturu kod PMS-a, neredovitih, bolnih i obilnih menstruacijskih ciklusa, menopauzalnih tegoba i neplodnosti. Sudjeluje na kongresima, simpozijima kao i tečajevima trajne izobrazbe. Članica je Hrvatskog društva za menopauzu, Hrvatskog društva za akupunkturu i Hrvatskog liječničkog zbora.

Profesionalni interesi:

Ultrazvučna dijagnostika u ginekologiji i opstetriciji, obrada i rješavanje uzroka neplodnosti, akupunktura u ginekologiji i opstetriciji.

Željka Blaževac Vlainić je ravnateljica Poliklinike Slavonski Brod Specijalne bolnice AGRAM od 2009. godine.

Znanstveni radovi