NAŠ MEDICINSKI TIM

OUR MEDICAL TEAM

Lokacija

Specijalnost

Ime/prezime


U sustavu Poliklinike Sunce o Vama brine 174 stalno zaposlenih zdravstvenih djelatnika, među kojima su 53 liječnika specijalista i subspecijalista. Kontinuiranom izobrazbom, stjecanjem novih vještina i kompetencija te znanstvenim radom našeg medicinskog osoblja, danas Vam je u Poliklinici Sunce na raspolaganju profesionalan tim liječnika specijalista, subspecijalista te magistara i doktora znanosti.