KRISTINA VLADIĆ

dipl. med. techn.

+385 (0)1 5497 660

Kristina Vladić, diplomirana medicinska sestra, radi u Specijalnoj bolnici AGRAM od 2003. godine. Na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu diplomirala je menadžment u sestrinstvu. Prethodno je radila u Domu zdravlja Centar i u Kliničkoj bolnici Merkur. Članica je Komore medicinskih sestara. Sudjelovala je i predavala na brojnim edukacijskim programima za medicinske sestre, te je autorica i koautorica nekolicine stručnih, istraživačkih i znanstvenih radova i članaka iz područja javnog zdravstva, ekonomije i ekonomike u zdravstvu.