Prim. dr. sc. MLADEN JUKIĆ, glavni ravnatelj

dr. med., FESC, specijalist interne medicine, subspecijalist kardiologije

+385 (0)1 5497 400

Prim. dr. sc. Mladen Jukić, dr. med., FESC, specijalist interne medicine, subspecijalist kardiologije, radi u Specijalnoj bolnici AGRAM od 2006. godine kao kardiolog. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radio je kao znanstveni pripravnik u Zavodu za zaštitu zdravlja Grada Zagreba. Završio je znanstveni poslijediplomski studij Ultrazvuk u kliničkoj medicini i specijalizaciju iz interne medicine na Klinici za bolesti srca i krvnih žila KBC Zagreb. Od 1997. do 2005. godine radi kao invazivni kardiolog i voditelj odjela kardiologije u Klinici Magdalena. 2004. godine dobio je diplomu europskog kardiologa (European Cardiologist Diploma), a 2006. postaje Fellow of the European Society of Cardiology (FESC).

Od 2007. član je svjetskog udruženja za MSCT koronarografiju (SCCT), a 2013. godine zbog izvanrednog doprinosa u razvoju kardiovaskularne medicine kroz MSCT koronarografiju postaje i Fellow istog društva (FSCCT) te 2014. godine biva pozvan kao predavač na „4th International Conference on Clinical & Experimental Cardiology“ u San Antonio, Texas, USA. Stručno se također usavršava i aktivno sudjeluje i na drugim brojnim inozemnim i domaćim kongresima i tečajevima kao i u kliničkim ispitivanjima. Objavio je preko 60 kongresnih priopćenja i nekoliko znanstvenih radova.

Član je Upravnog odbora Hrvatskog kardiološkog društva (HKD), Europskog kardiološkog društva (ESC), društva za kardiovaskularnu kompjuteriziranu tomografiju (SCCT), Hrvatskog katoličkog liječničkog društva (HKLD), Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ) i Zdravstvene komisije Hrvatskog olimpijskog odbora.

Mladen Jukić obavlja funkciju Glavnog ravnatelja Specijalne bolnice AGRAM od 2005. godine.