SUZANA PETROVIĆ, glavna medicinska sestra

+385 (0)1 5497 420

Suzana Petrović, prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva, radi u Poliklinici Sunce od 2002. godine. Srednju medicinsku školu primaljskog smjera završila je 1986. godine. Prije dolaska u Polikliniku Sunce radila je u Klinici za ženske bolesti i porode KBC Zagreb. Stručni naziv Prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva pri Zdravstvenom Veleučilištu u Zagrebu stekla je 2013. godine. Dodatno se educirala u području rada u zoni ionizirajućeg zračenja.

Kao glavna sestra Poliklinike Sunce svakodnevno koordinira rad svih medicinskih sestara te sudjeluje u svim segmentima rada poliklinika u sustavu.
U suradnji s Hrvatskom komorom medicinskih sestara i Hrvatskom komorom primalja organizira stručno usavršavanje i edukaciju medicinskih sestara.
Članica je Hrvatske komore primalja.