dr. sc. LJUBICA FUŠTAR PRERADOVIĆ

dr. med., specijalistica citologije

035415200

Dr. sc. Ljubica Fuštar Preradović, dr. med., specijalistica je kliničke citologije. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Novom Sadu, a specijalistički staž odradila u KBC-u Zagreb i KB Dubrava. Poslijediplomski studij iz kliničke citologije završila je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorski poslijediplomski studij Biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana klinička citologija završila je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dodatno se educirala u području dijagnostičkog ultrazvuka štitnjače i dojke, te je završila niz poslijediplomskih tečaja iz područja ultrazvuka i preoperacijske dijagnostike tumora glave i vrata, štitnjače, doštitnih žlijezda, dojke i dr.
Sudjeluje kao suradnik u nizu znanstvenih projekata, objavila je stručne i znanstvene članke, te je recenzent u nekoliko domaćih i inozemnih stručnih i znanstvenih časopisa. Aktivno sudjeluje na tečajima, znanstvenim i stručnim skupovima. Kao članica predsjedništva Lige protiv raka sudjelovala je u osnivanju Udruge žena oboljelih od raka dojke i Udruge oboljelih oda raka debelog crijeva.

Znanstveni radovi