mr. sc. MARIJANA LUBURIĆ

dr. med., specijalist medicine rada i sporta

+385 (0)1 5497 600

Mr. sc. Marijana Luburić, dr. med., specijalist medicine rada i sporta radi u Specijalnoj bolnici AGRAM od 2007. godine. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Prije dolaska u Specijalnu bolnicu AGRAM radila je u Ministarstvu zdravstva poslove transplantacijskog koordinatora u suradnji sa zemljama članicama Eurotransplanta.
Magistrirala je 2002. na znanstvenom poslijediplomskom studiju Medicinske znanosti, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ovlašteni je liječnik iz područja zrakoplovne medicine (AME-Aero-medical Examiner), pomorske i Offshore medicine (Oil&Gas UK Examining Doctor) te sportske medicine.
U svakodnevnom radu bavi se prevencijom i očuvanjem javnog zdravlja i dijagnostikom profesionalnih bolesti te surađuje sa specijalistima različitih specijalnosti.
Član je Hrvatskog društva za medicinu rada, Hrvatskog društva za sportsku medicinu i Hrvatskog liječničkog zbora.

Profesionalni interesi:

Radnici migranti, zrakoplovna medicina, pomorska i offshore medicina, prometna medicina, sportska medicina, sigurnosni zdravstveni programi i prevencija bolesti i ozljeda.

Znanstveni radovi