MATIJA ČILIĆ

dr. med., specijalist radiologije

+385 (0)1 5497 215

Matija Čilić, dr. med., specijalist radiologije, radi u Specijalnoj bolnici AGRAM od 2006. godine. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalizirao je radiologiju u KBC-u Sestara milosrdnica u Zagrebu te je završio poslijediplomski studij iz medicinske radiologije.
U svakodnevnom radu primjenjuje multidisciplinarni pristup pacijentima te surađuje sa svim specijalističkim djelatnostima.
Član je Europskog društva radiologa, Europskog društva za muskuloskeletnu radiologiju i Hrvatske liječničke komore.

Profesionalni interesi:

Dijagnostika bolesti koštano-mišićnog sustava, dijagnostika bolesti dojke i UZV dijagnostika.

Matija Čilić je šef Odjela radiologije u Specijalnoj bolnici AGRAM od 2020. godine.

Znanstveni radovi