Doc.dr.sc. MORANA BRKLJAČIĆ

dr. med., specijalistica radiologije

+385 (0)51 205 400

Doc. dr. sc. Morana Brkljačić, dr. med., specijalistica kliničke radiologije, zaposlena je u Specijalnoj bolnici AGRAM od 2021. godine. Diplomirala je, magistrirala te doktorirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Specijalizirala je kliničku radiologiju u KB Dubrava u Zagrebu te je deset godina radila u privatnoj poliklinici u Zagrebu. U svakodnevnom radu bavi se UZV dijagnostikom, mamografijom, RTG i color doppler (CD) dijagnostikom. Od 2011. godine članica je Hrvatskog društva radiologa te Europskog radiološkog društva (ESR). Članica je brojnih domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih društava, te predsjednica Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju Hrvatskog liječničkog zbora. Glasnogovornica je Hrvatskog katoličkog liječničkog društva. Članica je Fair Play odbora Hrvatskog Olimpijskog odbora. Predaje na Hrvatskom katoličkom sveučilištu i Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Profesionalni interesi:

Dijagnostika bolesti dojke, MSCT, dijagnostika muskulo-skeletnog sustava te color doppler (CD) dijagnostika krvožilnog sustava

Morana Brkljačić ravnateljica je Poliklinike Rijeka Specijalne bolnice AGRAM od 2023. godine.

Znanstveni radovi