NATALIJA BADŽA

mag. med. biochem

+385 (0)23 301 460

Natalija Badža, mag. med. biochem., u Specijalnoj bolnici AGRAM radi od 2004. godine. U Poliklinici Zadar voditeljica je Medicinsko-biokemijskog laboratorija. Diplomirala je na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te je završila studij laboratorijske medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Padovi. U svakodnevnom radu posebnu pažnju pridaje izdavanju kvalitetnih i pouzdanih laboratorijskih nalaza te organizaciji laboratorija. Redovito sudjeluje na tečajevima trajne edukacije, stručnim skupovima kao i domaćim i međunarodnim kongresima.
Članica je Hrvatskog društva medicinskih biokemičara i laboratorijske medicine i Hrvatske komore medicinskih biokemičara.

Profesionalni interesi:

Dijagnostika akutnih bolesti respiratornog i urinarnog trakta, klinička biokemija, hematologija i koagulacija.

Znanstveni radovi