SILVANA ŠARIĆ PULJIZ

dr. med., specijalistica neurologije

01/5497-600

Silvana Šarić Puljiz dr. med., specijalistica neurologije, radi u Specijalnoj bolnici AGRAM od 2016. godine. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Za vrijeme specijalizacije radila je u KBC-u Split i KBC-u Zagreb s bolničkim i polikliničkim pacijentima i završila poslijediplomski studij iz područja Kliničke neurologije. Završila je edukaciju iz elektroencefalografije (EEG), elektromioneurografije (EMNG), ultrazvučnog doplera vratnih krvnih žila (CD karotidnih i vertebralnih arterija) i transkranijskog doplera (TCD).U svakodnevnom radu usmjerava se na dijagnostiku i liječenje pacijenata na području opće neurologije i kroz individualan pristup pacijentu surađuje sa stručnjacima i specijalistima ostalih područja i specijalnosti.
Članica je Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatskog neurološkog društva.

Profesionalni interesi:

Glavobolje, vrtoglavica, epilepsije, neuromišićne bolesti.

Znanstveni radovi