VITOMIR ARSIĆ

dr. med., specijalist oftalmologije i optometrije

+385 (0)1 5497 500

Mr. sc. Vitomir Arsić, dr. med., specijalist oftalmologije i optometrije, u Specijalnoj bolnici AGRAM radi od 2008. godine. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Profesionalnu karijeru započeo je kao liječnik opće medicine u Domu zdravlja Osijek. Završio je specijalizaciju iz oftalmologije i optometrije u KBC-u Zagreb te poslijediplomski specijalistički studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekao akademsku titulu sveučilišnog magistra oftalmologije i optometrije. Objavljuje stručne članke, aktivno sudjeluje na kongresima, edukacijskim programima i stručnim poslijediplomskim tečajevima.
Član je Hrvatske liječničke komore i Hrvatskog oftalmološkog i optometrijskog društva.

Profesionalni interesi:

Glaukom, poremećaji refrakcije, kontaktne leće.

Znanstveni radovi
  • Kliček Višnjić M; Arsić V; Kopić A; Jukić T; Uloga nesteroidnih protu-upalnih lijekova u prevenciji razvoja makularnog edema nakon operacije mrene kod dijabetičara. 15. Kongres Hrvatskog oftalmološkog i optometrijskog društva, Vodice, 14.-17. svibnja 2015.
  • Nasić M; Jukić A; Arsić V; Jandroković S; Profil pacijenata s akutnim glaukomom. 16. Kongres Hrvatskog oftalmološkog i optometrijskog društva; Opatija; 12. – 15. svibnja 2016.
  • Stastny S; Vukojević N; Jukić T; Petriček I; Zlatar M; Arsić V; Krvarenja u oku u bolesnika na oralnoj antikoagulantnoj terapiji varfarinom. Medix; Vol.22 No.121/122; Kolovoz 2016.
  • Fratrić D;Arsić V; Jukić T; Petriček I; Vukojević N; Zlatar M; Očne manifestacije u bolesnika oboljelih od kroničnoga hepatitisa B i C. Medix; Vol.22 No.123; Listopad 2016.
  • Arsić V; Petriček I; Jukić T; Kliček Višnjić M; Stastny S; Fratrić D; Sindrom suhoga oka u bolesnika s kroničnom bolešću presatka protiv primatelja (cGvHD). Medix; Vol 23; No. 124/125; Travanj 2017.
  • Štanfel M; Arsić V; Kliček Višnjić M; Stanišić B; Jukić A; Jukić T; Ozljede oka i očnih adneksa - retrospektivna studija aktivnosti tijekom kojih su nastale. 17. Kongres Hrvatskog oftalmološkog i optometrijskog društva Primošten, 11.-14. svibnja 2017.
  • Arsić V., Kliček Višnjić M., Jukić A., Stanišić B., Janev Holcer N., Jukić T. - Epidemiološke karakteristike očnih trauma u Zagrebu, Hrvatski časopis za javno zdravstvo, 2017, 51(13)