POLIKLINIKE SUNCE

Poliklinika Sunce najveći je privatni zdravstveni sustav u Republici Hrvatskoj kao i široj našoj regiji. Sedam suvremeno opremljenih Poliklinika Sunce prisutno je u svim većim gradovima Hrvatske i kao takve čine prvu, jedinstvenu i lako dostupnu zdravstvenu ustanovu velikom broju korisnika.