BOŽICA BUŽANIĆ

medicinska sestra

+385 (0)42 500 520

Božica Bužanić, medicinska sestra, u Specijalnoj bolnici AGRAM radi od 2004. godine. Srednju medicinsku školu završila je u Varaždinu 1982. godine nakon čega je 10 godina radila u Općoj bolnici Varaždin. Kao glavna sestra Podružnice Varaždin bavi se organizacijom rada te koordinacijom osoblja i pacijenata u svrhu što bolje učinkovitosti i zadovoljstva pacijenata. Članica je Hrvatske komore medicinskih sestara. Redovito pohađa stručna predavanja i sudjeluje u edukacijskim programima.