IRENA SABOL

medicinska sestra

+385 (0)31 494 571

Irena Sabol, medicinska sestra, u Specijalnoj bolnici AGRAM radi od 2002. godine. Srednju medicinsku školu završila je u Osijeku. Od 1986. do 2002. godine radila je u Koronarnoj jedinici Interne klinike, Kliničke bolnice Osijek.
Kao glavna sestra Specijalne bolnice AGRAM – Poliklinika Osijek sudjeluje u svim segmentima organizacije, te u radu kardiološke i gastroenterološke ordinacije.
Član je Hrvatske komore medicinskih sestara. Redovito pohađa stručna predavanja i sudjeluje u edukacijskim programima.