JELENA ŠOFIĆ

medicinska sestra

+385 (0)35 493 583

Jelena Šofić, medicinska sestra, u Specijalnoj bolnici AGRAM – Poliklinika Slavonski Brod radi od 2002. godine. Srednju medicinsku školu završila je u Slavonskom Brodu. Od 1990. do 1996. godine radila je na Odjelu hematologije KBC Zagreb, a od 1997. do 2002. godine na Odjelu ortopedije i Službi za bolesti uha, grla i nosa Opće bolnice Josip Benčević u Slavonskom Brodu. Kao glavna sestra Specijalne bolnice AGRAM – Poliklinika Slavonski Brod koordinira rad liječnika i sestara te sudjeluje u svim segmentima rada i organizacije bolnice. Član je Hrvatske komore medicinskih sestara. Redovito pohađa stručna predavanja i sudjeluje u edukacijskim programima.