LJUBA VOJNOVIĆ

prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva

+385 (0)31 494 571

Ljuba Vojnović, prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva, radi u Poliklinici Sunce od 2002. godine. Srednju medicinsku školu završila je u Osijeku, a diplomirala je na Višoj medicinskoj školi u Beogradu 1980. godine. Do dolaska u Polikliniku Sunce radila je na Odjelu kardiologije u jedinici intenzivne koronarne skrbi KBC Osijek. Dodatno se educirala za rad u Sali za elektrostimulaciju srca u KBC Sestre milosrdnice te u području mikrokateterizacije i elektrofiziologije srca u KBC Zagreb. Kao glavna sestra Poliklinike Sunce Osijek, koordinira rad liječnika i sestara te sudjeluje u svim segmentima rada i organizacije poliklinike. Članica je Hrvatske komore medicinskih sestara. Redovito pohađa stručna predavanja i sudjeluje u edukacijskim programima.