MARIJA ŠIMUNOVIĆ

prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva

+385 (0)51 205 410

Marija Šimunović, prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva, radi u Specijalnoj bolnici AGRAM – Poliklinika Rijeka od 2014. godine. Srednju medicinsku školu završila je u Rijeci 2005. godine. Na Medicinskom fakultetu u Rijeci 2010. godine završila je stručni studij sestrinstva. Od 2008. do 2014. godine radila je na Klinici za anesteziologiju i intenzivno liječenje KBC Rijeka kao Viša medicinska sestra.
Kao glavna sestra Specijalne bolnice AGRAM – Poliklinika Rijeka koordinira rad liječnika i sestara te sudjeluje u svim segmentima rada i organizacije bolnice.
Član je Hrvatske komore medicinskih sestara. Redovito pohađa stručna predavanja i sudjeluje u edukacijskim programima.